จัดการข้อมูลแท็บเล็ต

ถ้าคุณกำลังมองหาแท็บเล็ตดี ๆ ราคาประหยัด ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องเป็นแท็บเล็ตแบรนด์ดัง แต่ให้ลองพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญต่อไปนี้ด

จัดการข้อมูลแท็บเล็ต

จัดการข้อมูลในแท็บเล็ตผ่านโปรแกรม HiSuite

   ในบทความนี้ผมจะขอ กล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการและสำรองข้อมูลผ่านโปรแกรม HiSuite รวมถึงการกู้คืนข้อมูล เพียงแต่การใช้งานโปรแกรม HiSuite ต้องใช้งาน ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ในแท็บเล็ตโดยตรงเหมือนกับแอป Super Backup ซึ่งเรารู้จักกันไปแล้ว

ก่อนจะลองจัดการข้อมูลต่างๆ ในเครื่องแท็บเล็ตด้วยโปรแกรม HiSuite ให้ เชื่อมต่อแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย Data Link ให้เรียบรอย ในที่นี้ ผมจะลองจัดการกับรายชื่อผู้ติดต่อในแท็บเล็ตโดยใช้เปรแกรม HiSuite ให้ดูเป็น ตัวอย่าง วิธีการมีดังนี้

เปิดโปรแกรม HiSuite ขึ้นมา คลิกที่ “รายชื่อ” 

การจัดการกับข้อมูลประเภทอื่นๆ ในแท็บเล็ตด้วยโปรแกรม HiSuite ก็สามารถทำได้ด้วยวิธีการคลายคลึงกันนี้โดยให้คลิกเลือกประเภทของข้อมูลในแถบ เมนูด้านซ้ายมือของหน้าต่างโปรแกรม เช่น “ข้อความ”, “ปฏิทิน”, “การจัดการ”, “เพลง”, “ภาพ" หรือ “ภาพหน้าจอ” เป็นต้น จากนั้นก็เข้าไปจัดการกับข้อมูลประเภท นั้นๆ ตามต้องการครับ

สำรองข้อมูลสารพัดผ่านโปรแกรม HiSuite

หลังจากที่ลองจัดการข้อมูลแต่ละประเภทด้วยโปรแกรม HiSuite กันไปแล้ว คราวนี้มาลองใช้โปรแกรม HiSuite ช่วยสำรองข้อมูลในแท็ตเล็ตกันบ้าง การสำรอง ข้อมูลด้วยโปรแกรม HiSuite นี้มีความแตกต่างจากการสำรองด้วยแอป Super Backup ตรงที่เป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดมาเก็บสำรองในครั้งเดียว ไม่เหมือนกับแอป Super Backup ที่เราจะต้องลั่งสำรองข้อมูลทีละส่วนจนครบทุกประเภท ขั้นตอนการสำรองข้อมูลในแท็บเล็ตด้วยโปรแกรม HiSuite ทำได้ดังนี้

คลิกคำสั่ง “สำรองข้อมูล...”

คลิกเลือก “สำรองข้อมูล"

คลิกปุ่ม “ถัดไป”

คลิกเลือกประเภท ข้อมูลที่ต้องการสำรอง

คลิกปุ่ม “เริ่ม”

รอจนการสำรองข้อมูลเสร็จสิ้น คลิกปุ่ม “ตกลง”

กู้คืนข้อมูลด้วยโปรแกรม HiSuite

เมื่อเราสำรองข้อมูลในแท็บเล็ตด้วยโปรแกรม HiSuite เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูลที่สำรองไว้นี้จะถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์) เราก็สามารถกู้คืนข้อมูลทั้งหมด กลับไปไว้ในแท็บเล็ตตามเดิมได้ ตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่สำรอง ไว้นี้ก็ เช่น สมมุติวันดีคืนดีแท็บเล็ตที่ใช้งานอยู่เกิดทำงานช้าผิดปกติ ดังนั้นเราจึง สั่งล้างข้อมูลในเครื่อง (วิธีการล้างข้อมูลจะมีรายละเอียดอย่างไร ผมจะขอกล่าว ถึงในหัวเรือง “ล้างข้อมูลด้วยคำลัง wipe data/factory reset” และ “ล้างข้อมูล ด้วยคำสั่ง wipe cache partition” ซึ่งอยู่ถัดไป) จากนั้นก็กู้คืนข้อมูลที่สำรองไว้ด้วย โปรแกรม HiSuite กลับไปไว้ในแท็บเล็ตตามเดิม

ล้างข้อมูลด้วยคำสั่ง wipe data/factory reset

ถ้าวันหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีอาการช้าจนถึงขนาดว่าใช้งานอยู่แล้ว แฮง โปรแกรมในเครื่องรวนจนใช้งานไม่ได้ สิ่งแรกที่นึกถึงในการจัดการกับเครื่อง คอมพิวเตอร์นั่นก็คือการฟอร์แมตหรือล้างข้อมูลในเครื่อง แล้วติดตั้งระบบปฏิบัติการโปรแกรมต่างๆ รวมถึงได้ไรเวอร์ลงไปใหม่เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

ย้อนกลับมาที่เครื่องแทบเล็ด (หรือสมาร์ตโฟน) คำถามหนึ่งซึ่งเชื่อว่าน่าจะ สงสัยกันก็ คือ อุปกรณ์พวกนี้มีคำสั่งที่ใช้สำหรับการล้างขอมูลและแอปต่าง ๆ ใน เครื่องหรือไม่ ผมขอตอบว่ามีครับ การล้างข้อมูลในแท็บเล็ตเรามักเรียกกันว่าการ reset เครื่อง ซึ่งจะเป็นการล้างข้อมูลต่างๆ ทิ้งให้แท็บเล็ตมีสภาพเหมือนตอนที่ เราเพิ่งซื้อมา หรือพูดอีกอย่างว่าหลังจากสั่ง reset แล้ว สิ่งที่เหลืออยู่ก็จะมีเพียง แอปพื้นฐานที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องหรือถูกบันทึกอยู่ในรอมของผู้ผลิตนั่นเอง

เข้าไปที่หน้า “แอพส์” > แตะที่ “การตั้งค่าแตะเลือก “การสำรองข้อมลและการรีเซ็ต”

เมื่อเครื่องบูตเข้า Recovery Mode แล้ว ให้กดปุ่ม Volume Down เพื่อเลื่อนมาเลือกคำสั่ง wipe data/factory reset

เลือกคำสั่ง Yes - delete all user date No

จากนั้นให้กดปุ่ม Power เพื่อยืนยันการล้างข้อมูลในเครื่องแท็ตเล็ตทั้งหมด หน้าจอก็จะดับไปแล้วรีบูตเครื่องขึ้นมาใหม่โดยกลับเข้าสู่โหมดการใช้งานปกติตาม เดิม เห็นแบบนี้ก็แสดงว่าเราสั่ง reset เครื่องให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นหรือค่าโรงงาน เรียบรอยแล้วครับ และหลังจาก reset เครื่องแล้ว หากต้องการกู้คืนข้อมูลที่สำรอง ไว้ด้วยแอป Super Backup เราก็ต้องสั่งติดตั้งแอปตัวนี้ให้เรียบร้อยแล้วจึงจะสั่งกู้ คืนข้อมูลได้ แต่ถ้าเป็นกรณีของการกู้คืนข้อมูลด้วยโปรแกรม HiSuite เราจะสามารถ ทำได้ทันทีครับ เพราะโปรแกรม HiSuite ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว

ล้างข้อมูลด้วยคำสั่ง wipe cache partition

นอกจากการล้างข้อมูลในเครื่องแท็ตเล็ตที่ได้เรียนรู้กันไปก่อนหน้านี้ยังมีการ ล้างข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งคือการลบไฟล์แคซ (Cache) หรือไฟล์ชั่วคราวที่เกิดจาก แอปและระบบ การล้างไฟล์แคชนี้ต้องทำผ่านคำสั่ง wipe cache partition ครับ ประโยชน์ของการล้างข้อมูลไฟล์แคชก็คือ จะช่วยให้เครื่องประมวลผลได้เร็วขึ้น และยังกำจัดไฟล์ขยะต่าง ๆ ทำให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหน่วยความจำในตัวเครื่อง และหน่วยความจำเสริมอย่าง SD

Card มีเหลือเพิ่มมากขึ้นด้วย

การล้างไฟล์แคชด้วยตำสั่ง wipe cache partition อย่างที่ว่านี้ไม่ยาก เราแค่ ทำตามขั้นตอนที่ 0 - 0 ของหัวเรื่อง ล้างข้อมูลด้วยคำสั่ง wipe data/factory reset” เพื่อเข้าลู่ Recovery Mode จากนั้นเลือกคำสั่ง wipe cache partition แล้ว กดปุ่ม Power เพื่อยืนยันการลบไฟล์แคชเท่านั้นเอง

แคนระบบ Android ก็จะประมวลผลเพื่อลบไฟล์แคชให้เรา โดยเราจะเห็น ข้อความ กำลังลบ...” แสดงบนหน้าจอ เมื่อขั้นตอนการลบไฟล์แคชเสร็จสิ้น เครื่อง ก็จะบูตขึ้นมาใหม่และเข้าลู่โหมดการทำงานปกติอีกครั้งครับ

Note

การเข้าใช้งาน Recovery Mode นอกจากจะเข้าผ่านเมนูคำสั่งเหมือนที่ได้อธิบายไปแล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราเปิดเข้าสู่ Recovery Mode ได้เหมือนกัน วิธีที่ว่า คือ การกดปุ่ม Power และปุ่ม Volume Down ค้างไว้พร้อมกันจนหน้าจอดับ ซึ่งเมื่อหน้าจอติดขึ้นมาอีกครั้งก็จะเข้าสู่ Recovery Mode ตามต้องการแล้วครับ