แก้ปัญหาแทบเล็ตขั้นพื้นฐาน

ถ้าคุณกำลังมองหาแท็บเล็ตดี ๆ ราคาประหยัด ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องเป็นแท็บเล็ตแบรนด์ดัง แต่ให้ลองพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญต่อไปนี้ด

แก้ปัญหาแทบเล็ตขั้นพื้นฐาน

แก้ปัญหาแทบเล็ต ผ่านซอฟต์แวร์ ขั้นพื้นฐาน

   ไม่ต้องตกใจถ้าวันหนึ่งพบว่าเครื่องแท็บเล็ตของคุณมีอาการผิดปกติ เช่น อาการหน้าจอ เยื้องหรือแสดงผลผิดพลาด ซึ่งจะส่งผลให้ระบบทิชสกรีนบนหน้าจอไม่สามารถทำงานได้ ในบทนี้ จะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาของตับผ่านการปรับแต่งค่าพารามิเตอร และการปีกใช้ซอฟต์แวร์ พนฐานอย่าง Android Debugging Bridge (ADB)

แท็บเล็ตของเรามิโอกาลเกิดปัญหาได้มากมายหลายอย่าง ปัญหาเกี่ยวกับ หน้าจอทัชสกรีนก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ภาพบนหน้าจอมีอาการ เยื้อง แสดงผลไม่ตรงกับพื้นที่หน้าจอ หรือหน้าจอทัชสกรีนเกิดไม่ตอบสนองการ ใช้งานขึ้นมา จะแตะไอคอนแอปเพื่อเปิดใช้งานแอปหรือจะแตะเพื่อสั่งงานอะไร ก็ทำไม่ได้ เป็นต้น ปัญหาลักษณะนี้เหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่ แต่ถ้าเราได้เรียนรู้วิธี แก้ไขปัญหา จะพบว่าสามารถแก้ไขได้ไม่ยาก เพียงแค่ปรับเปลี่ยนค่าตัวเลขนิดๆ หน่อยๆ เท่านั้น

บทนี้เราจะไปลองแก้ปัญหาให้แท็บเล็ตโดยเน้นไปที่ปัญหาเกี่ยวกับหน้าจอ และเราจะได้ลองใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวของอย่างเช่น Android Debugging Bridge หรือ Edit Script_bin EasyTools รวมถึงจะได้ลองปรับแต่งค่าพารามิเตอร์เพื่อแก้ปัญหาหน้าจอกันครับ

การใช้งาน Android Debugging Bridge (ADB)

ปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตแท็บเล็ตเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นเครื่องแบรนด์ดัง เครื่อง จีนแดง หรือเครื่องไทยทำก็ตาม การแก้ไขปัญหาที่นิยมและใช้บ่อยสำหรับงานซ่อม แท็บเล็ตก็คือ การปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ (Parameter) และการใช้โปรแกรมพื้นฐาน อย่าง Android Debugging Bridge ซึ่งต่อไปผมจะขอเรียกชื่อสั้นๆ ว่า ADB

ปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตแท็บเล็ตเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นเครื่องแบรนด์ดัง เครื่อง จีนแดง หรือเครื่องไทยทำก็ตาม การแก้ไขปัญหาที่นิยมและใช้บ่อยสำหรับงานซ่อม แท็บเล็ตก็คือ การปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ (Parameter) และการใช้โปรแกรมพื้นฐาน อย่าง Android Debugging Bridge ซึ่งต่อไปผมจะขอเรียกชื่อสั้นๆ ว่า ADB

ดึงไฟล์ script.bin เข้าคอมพิวเตอร์ โดยดึงไฟล์ script.bin ออกจาก เครื่องแท็บเล็ต เพื่อนำมาแก้ไขโดยใช่โปรแกรม ADB

ปรับแต่งแก้ไขด้วยโปรแกรม ADB หลังจากที่ได้ไฟล์ script.bin มา ให้แปลงไฟล์เป็น script.fex เพื่อแก้ไขค่าพารามิเตอร์ในส่วนของการใช้งานต่าง ๆ ดึงไฟล์ script.bin กลับสู่แท็บเล็ต หลังการปรับแต่งเสร็จ ให้แปลงไฟล์ script.fex กลับเป็นไฟล์ script.bin แล้วนำกลับเขาลสู่เครื่องแท็บเล็ตครับ

ค้นหาไดรเวอร์แท็บเล็ต

สิ่งสำคัญสำหรับช่างซ่อมแท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟนใดๆ ก็ตาม ถ้าคุณเชื่อมต่อ แท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วมองไม่เห็นไดร์เวอร์ อย่างอื่นคงไม่ต้องกล่าว ถึงต่อไปว่าจะทำอะไรกับเครื่องเหล่านั้น เพราะฉะนั้นผมถึงให้ความสำคัญกับขั้น ตอนตรงนี้เป็นอย่างมาก ทันทีที่เชื่อมต่อลาย USB ระหว่างแท็บเล็ตกับเครื่อง คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน ให้ตรวจสอบว่าเห็นไดร์เวอร์หรือไม่

วิธีการตรวจสอบก็คือ ที่หน้าจอ Desktop ของคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาที่ Computer > เลือกคำสั่ง Properties > คลิกคำสั่ง Device Manager จากนั้นที่ หน้าต่าง Device Manager ให้คลิกเลือกรายการ Android Phone ถ้าเห็นรายการ ย่อย Android Composite ADB Interface ก็แสดงว่าคอมพิวเตอร์ค้นเจอไดร์เวอร์ ของแท็ตเล็ต และพร้อมใช้งานสำหรับการตั้งค่าต่างๆ ครับ